Insights Report

home Nordhavn / Projektsalgs Insights Report er en dybdegående og detaljeret rapport, der har til formål, at analysere projektet allerede i købs-/investeringsfasen. Det er målrettet til developere, investorer eller andre, der ønsker at investere i, at projektere og bygge/renovere og herefter sælge eller udleje boligerne, enten til slutbruger eller institutionel investor el.lign. Vi mener, at det er vigtigt, at beslutningsgrundlaget er i orden, ikke fordi vi mistænker nogen for ikke at gøre deres arbejde ordentlig, men ofte udarbejdes tilsvarende rapporter af statistikkere og analysefolk, som aldrig har været ’i marken’ og ikke kender navnet på slutbrugeren, eller hvad denne vil give for boligen lige præcis i dag. Rapporten indeholder markedsanalyser, områdevurdering, demografi, boligmix etc., og afsluttes med en konklusion, der tager udgangspunkt i projektets endelig realistiske salgspris Rapporten indeholder tillige en Sales Report, der beskriver, salgsstrategi, markedsføring m.m.


Se vores Sales Report
home Project Insights Report